Ventura Margó

Memòria viva

   Inici
Hi han persones que mai veuran el seu nom als llibres d'història, gent que sense demanar res a canvi, exposaren la seva seguretat personal i familiar.
Serveixi aquest petit treball per honorar la seva trajectòria d'oposició al règim que va condemnar Espanya a quaranta anys de foscor.